Adres e-mail

Zarejestruj się

Szukaj w publikacjach

Pokaż tylko

Programy
 • NASTRÓJ
 • Orfeusz
 • Ośrodek Terapii Muzyką.
 • Rezydent Fundacji Ziarno Talentu.
 • Dyrygenci biznesu

„Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów.” - Pitagoras „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” - Jan Paweł II

Chcę pomóc - ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Mocni razem! Możemy współpracować w celu wykorzystania wzajemnego potencjału merytorycznego i zasobów dla propagowania wspólnych idei i celów – nie tylko krzewić muzykę, ale – w ramach Programów pomocy – przez muzykę pomagać potrzebującym.

Jeżeli prowadzicie działalność statutową w zbliżonych obszarach zainteresowań – zapraszamy do współpracy.

KOMU możemy wspólnie pomagać?

 • Placówkom oświatowym i kulturalnym w zakresie wyposażania ich w instrumenty muzyczne. [program "Nastrój"]
 • Dzieciom i młodzieży szczególnie uzdolnionej muzycznie m.in. w zakresie fundowania nagród i stypendiów artystycznych bądź socjalnych na edukację muzyczną. [program "Orfeusz"]
 • Osobom niepełnosprawnym ze szczególnym naciskiem na dzieci niepełnosprawne intelektualnie
  a także osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w zakresie rewalidacji i rehabilitacji oraz reintegracji (społecznej, zawodowej) poprzez muzykoterapię i arteterapię; m.in. fundowanie pracy muzykoterapeutów, terapeutów i instruktorów muzyki, dofinansowanie terapii muzyką /stypendia terapeutyczne/. [program "Terapia Muzyką"].

JAK możemy pomóc? CO możemy zrobić dla potrzebujących?

 • Zadzwoń do nas. Wspólnie ustalimy szczegóły. 
Ostatnia modyfikacja: 2014-07-31 10:02:06
 
 
 
© 1997-2015 Fundacja Ziarno Talentu
Żadna część jak i całość utworów umieszczonych na witrynie nie może być powielana i rozpowszechniana w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny), na jakimkolwiek polu eksploatacji i w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczeniem w Internecie - bez pisemnej zgody Fundacji Ziarno Talentu. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Fundacji Ziarno Talentu lub autorów jest zabronione i stanowi naruszenie prawa.

 

 

Projekt i wykonanie: NetVISTOR.